Per Kaald

Spes. klinisk psykologi
Badeveien 1
3370 Vikersund


Tlf.: 3278 8580
Mob.: 9053 2255

per.kaald@sommerfryd.net

Psykologutdannelse fra St. Olaf College, USA og Universitetet i Oslo våren 1982.
Godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1988.
Yrkeserfaring fra psykiatrisk poliklinikk, rusmiddelinstitusjon, PPT, Forsvaret.
Selvstendig praksis på fulltid fra 1991. Omdannet til aksjeselskap i 1996.
Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppeterapi. Veiledning av ulike yrkesgrupper.
Sakkyndig arbeid for retten i barnevern-, familie- og straffesaker.

Timebestilling over telefon 3278 8580, 9053 2255 eller e-mail: per.kaald@sommerfryd.net.

For tiden kan jeg ikke ta inn nye klienter uten etter særskilt avtale pga for stor pågang.
%2019/%09/%12, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald